Send File

[wordpress_file_upload uploadpath=”sendfile/%userdata1%/” uploadpatterns=”*.*, *.rar, *.zip” maxsize=”450″ createpath=”true” placements=”title/userdata/filename+selectbutton+uploadbutton/subfolders/message/progressbar” notify=”true” notifyrecipients=”%userdata1%” notifysubject=”Nowy Transfer plików od Designkaza.com” notifymessage=”Witaj, otrzymałeś pliki do pobrania od designkaza.com%n%%n%%userdata2%%n%%n%Pliki możesz pobrać klikając w poniższy link lub otwierając go w nowym oknie przeglądarki.%n%%n%https://designkaza.com/wp-content/sendfile/%userdata1%/%filename%%n%” successmessagecolors=”#666666,#ffffff,#ffffff” warningmessagecolors=”#c74a4a,#ffffff,#ffffff” failmessagecolors=”#c74a4a,#ffffff,#ffffff” userdata=”true” userdatalabel=”Email|t:email|s:left|r:1|a:1|v:1|p:inline|d:|g:0/Notes|t:multitext|s:left|r:0|p:right”]

© 2017 BY KAZA INTERIOR DESIGN LTD

INFO@DESIGNKAZA.COM

PL   +48  502 565 809

UK   +44  787 158 39 11

SKYPE: KAZADESIGN

DESIGNED BY OWLSTUDIO.PL

© 2017 BY KAZA INTERIOR DESIGN LTD

INFO@DESIGNKAZA.COM

PL   +48  502 565 809

UK   +44  787 158 39 11

SKYPE: KAZADESIGN

DESIGNED BY OWLSTUDIO.PL